Förbehåll

Informationen som visas på denna sida är sammansatt av HILFA SWEDEN AB där vi strävar efter att alltid ha uppdaterad och relevant information, men det är möjligt att inte all information på denna webbplats kommer att vara aktuell, korrekt och/eller komplett vid ett givet tillfälle. Innehållet på denna webbplats är enbart för informationsändamål, och inga rättigheter kan härledas från informationen – inklusive priserna, lagersaldo etc.
HILFA SWEDEN AB som ägare av webbplatsen förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra all information på webbplatsen när som helst. Dessa ändringar kan introduceras utan förvarning.

HILFA SWEDEN AB tar inget ansvar för eventuella problem som uppstår på grund av att denna webbplats inte fungerar korrekt. HILFA SWEDEN AB tar inget ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller priser på denna domän.