Ställbara fötter

Om Ställbara fötter från Hilfa

Ställbara fötter

Användningsområden för ställbara fötter

Ställfötter används när man behöver utjämna mindre höjdskillnader i golvet då till exempel en maskin ska ställas upp. Eftersom våra ställbara fötter finns i flera olika modeller och storlekar kan nästan allt jämnas ut. De används främst till industri, möbler och butiksinredning. Inom maskinteknik och anläggningskonstruktion används de för att jämna ut hela produktionsanläggningar. I de ställbara fötterna ingår det en gängad stång samt en passande fot, exempelvis en platta eller en ledad fot. Vi använder oss av till exempel insexspår, fyrkantsspår, skruvmejselspår och nyckelgrepp i olika kombinationer för att göra det enkelt att montera och justera fötterna.

Ställbara fötter i stål 

Ifall ställfötterna ska utsättas för stor belastning rekommenderar vi modeller där både den gängade stången och plattan är av stål. Detta gör risken för materialutmattning mindre samt ökar processäkerheten. Till följd av materialets egenskaper används dessa för det mesta i torra inomhusmiljöer.

Ställbara fötter i rostfritt stål 

Fötter i rostfritt stål är mycket kraftiga och har många användningsområden.  De utjämnande fötterna i rostfritt stål står både emot rost och är lika solida som stålfötter, detta gör att de både är passande för utomhusbruk eller inomhus i fuktiga miljöer.

Plattor i plast 

Då plattan har en större yta fördelas därför krafterna väl.  Detta gör att plattan inte nödvändigtvis behöver vara av stål eller annan metall, utan kan vara av plast, men för att få en så god stabilitet som möjligt så är gänginsatserna i plastfötterna alltid av metall.  

Plattor i zinkgods 

Även plattor i zinkgods är väldigt stabila och tål även lite rost, man kan nästan jämföra dem med plattor i rostfritt stål. För att skydda ytan erbjuds plattor zinkgods ofta med en pulverlackering. 

Ställbara fötter med glidskyddsplatta

Med glidskyddsplattor står ställfoten stabilt. Gummiunderdelarna fästs mellan golvet och foten, detta gör att foten inte kan glida iväg och dessutom fungerar den som vibrationsdämpare där den minskar och tar upp lätta vibrationer och rörelser.

Vibrationsdämpande ställfötter 

HILFAs ställfötter fungerar väl för att justera exempelvis aggregat och motorer. När dessa är i gång ger de ifrån sig svängningar och rörelser som kan vara skadligt för golv och fundament. För att undvika detta kan man använda sig av ställfötter med vibrationsdämpning. De har en mitt av gummi som absorberar mesta delen av vibrationerna och minimerar överföringen till omgivningen

Ställbara fötter med ledade plattor 

Ställfötter med ledade plattor kan användas för ojämna eller lätt sluttande underlag. Leden som sitter mellan plattan och skruvens fäste jämnar ut små ojämnheter. Detta gör att fotens yta alltid ligger an mot underlaget och ger så bra stabilitet som möjligt.