2020-06-01

Skillingaryds Mekaniska och Hilfa i gemensamt möbelprojekt

Konsten att se utmaningar som möjligheter

År 2019 bestämde sig LB-Plast för att lämna Linköping till förmån för Hillerstorp. En flytt som på många sätt stärkte företaget och samtidigt gav nya samarbetsmöjligheter. Ett av dem är samarbetet med Skillingaryds Mekaniska.

Skillingaryds Mekaniska är ett familjeföretag med tre verksamhetsområden; industri, möbler och hydraulik. På industrisidan sammanfogar man svetsade rörkonstruktioner med skurna och frästa detaljer. Ofta inkluderas även montering av slutlig produkt. Hydraulikdelen fokuserar på hydraulcylindrar för tuffa och krävande miljöer medan möbelsidan är den gemensamma nämnaren med LB-Plast.

 

Henrik Svensson, som ansvarar för ekonomi, inköp och försäljning på Skillingaryds Mekaniska berättar om samarbetet.

– Vi på Skillingaryds Mekaniska drivs av samma entreprenörskap som LB-Plast, nämligen att förvandla utmaningar till möjligheter. Det har varit en tydlig och gemensam nämnare i våra samtal i allmänhet och i möbelprojektet i synnerhet. Det geografiska läget är förstås också en fördel när man behöver testa lösningar lite mer hands-on. 

Kan du utveckla?

– När vi ska välja en leverantör finns det olika kriterier vi tittar på. Dessa kriterier är inte unika på något sätt utan det handlar om kombinationen pris, kvalitet och leveranssäkerhet. LB-Plast uppfyller dessa plus att beslutsvägarna är korta och att de alltid erbjuder bra service. De är en engagerad leverantör.

 

sm 1.jpg

 

Hur kan ert samarbete se ut?

– Rent generellt kan man säga att vi på Skillingaryds Mekaniska har ett behov som LB-Plast kan hjälpa oss med. Det kan handla om att vi presenterar en idé och de har kunskapen som krävs för att realisera den. Ibland har de kanske till och med redan en befintlig lösning på vårt problem eftersom deras sortiment är både brett och omfattande.

Kan du berätta om ett case där LB-Plast blev en del av lösningen?

– Vi har nyligen tagit fram och designat ett bord tillsammans med vår kund, ett känt svenskt möbelföretag inom bla e-handel.

Det är ett bord som är helt unikt för kunden och formgivningen är ett resultat av samarbetet mellan oss och kunden själv. Bordsskivan tillverkas inte av oss men vi har haft intresse av utformningen av skivan eftersom den påverkar konstruktionen av bordsstativet.

 

sm 2.jpg

 

LB-Plast fungerade som en resurs för oss i detta projekt eftersom de hjälpte oss att produktionsanpassa en idé som vi hade angående infästningen av ställfoten. 

Till en början 3D-printade vi prover som LB-Plast sedan realiserade till ett fungerande verktyg för en specialkonstruerad gänginsats. Förutom gänginsatsen levererar LB-Plast även den justerbara ställfoten.

Sammantaget är projektet en succé och samarbetet med LB-Plast har fungerat alldeles utmärkt, till stor del beroende på deras engagemang och initiativförmåga.

 

sm 3.jpg